Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
News > เกี่ยวกับเด็กๆ
ฝึกยิมนาสติกให้ลูก เสริมสร้างสุขภาพและสมาธิ

ทักษะเบื้องต้นของ “ยิมนาสติก” เป็นพื้นฐานของกีฬาทุกประเภท และเหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย เพราะเด็กจะมีความพร้อมทั้งทางสรีระและจิตใจ การเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการฝึกฝน เมื่อฝึกกีฬายิมนาสติกแล้ว จะสามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้อย่างง่ายดาย เพราะได้ทั้ง ความยืดหยุ่น การทรงตัว และความว่องไว เด็กที่ผ่านการฝึกสอนที่ถูกต้องจะแสดงให้เห็นพัฒนาการในจุดต่างๆดังนี้

1.
เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ ยิมนาสติกต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
2.เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น ยิมนาสติกทำให้เด็กพัฒนาความเข้าใจในเรื่องการทรงตัว รู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น และการประสานงานในการเคลื่อนไหวต่างๆได้ดี
3.ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น ยิมนาสติกเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในลักษณะที่พิเศษของแต่ละคน ผ่านการฝึกที่เปรียบเสมือนการค้นคว้า เด็กจะได้ให้ลองทักษะใหม่ๆ พัฒนาและยกระดับความท้าทายให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน
4.สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก ยิมนาสติกเป็นการฝึกทักษะเป็นขั้นตอน จากง่ายไปยาก ดังนั้นเด็กจะได้เสริมสร้างความรู้สึกของความสำเร็จทีละนิด และมั่นใจในความสามารถของตัวเองโดยธรรมชาติ
5. มีความอดทน การพัฒนาทักษะไปทีละขั้นของการเรียนยิมนาสติก จะสอนเด็กถึงเหตุผลและความสำคัญในการที่เขาจะตั้งเป้าหมายเพื่อให้เขาพยายามและบรรลุไปให้ได้
6. ช่วยให้มีสมาธิในการเรียนหนังสือและการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น

ไม่เพียงแค่ความสนุก แต่จะเห็นว่ากีฬา “ยิมนาสติก” ยังมีประโยชน์ต่อทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพ เสริมสร้าง IQ ซึ่งเด็กๆ จะมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีขึ้น เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย และมี EQ ที่ดี ร่าเริงและเข้าสังคมง่าย ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากชักชวนให้ลูกสนุกกับการออกกำลังกาย อาจลองให้เริ่มต้นด้วยการเล่นกีฬา “ยิมนาสติก” ดูนะคะ บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจพบความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มหัศจรรย์ในตัวเขาก็ได้ค่ะ

       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 3,956,221