Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดเตรียมความพร้อมอนุบาล/pre school > ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5
ทักษะพื้นฐาน เล่ม 1
รหัสสินค้า : 9133042
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 505168 จำนวน 48 หน้า 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 6
รหัสสินค้า : 9133040
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2553
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8854686 006403 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 5
รหัสสินค้า : 9133039
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2553
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 503980 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 4
รหัสสินค้า : 9133037
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2554
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736503973 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 3
รหัสสินค้า : 9133036
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 504413 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 2
รหัสสินค้า : 9133031
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2553
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 504437 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 1
รหัสสินค้า : 9133030
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2010
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8854686 000074 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 2 หลักสูตรใหม่
รหัสสินค้า : 9133021
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2555
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
8858736 500699 จำนวน 48 หน้า ขนาด A4
เตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 1
รหัสสินค้า : 9133020
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2013
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
8858736 506899 จำนวน 46 หน้า ขนาด A4
เตรียมความพร้อมและเชาว์น(ฉบับพัฒนาการ)
รหัสสินค้า : 9133005
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2010
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 502440 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเชาว์ปัญญา
รหัสสินค้า : 9133003
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2553
ราคา 45 BAHT
ลดพิเศษสุด 41 BAHT
8858736 500620 จำนวน 64 หน้า ขนาด A4
แบบเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก
รหัสสินค้า : 9133002
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2555
ราคา 45 BAHT
ลดพิเศษสุด 41 BAHT
8858736 506486 จำนวน 64 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
เตรียมความพร้อมทางการเรียนสำหรับเด็กเล็ก (อัมพร)
รหัสสินค้า : 9133001
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2012
ราคา 45 BAHT
ลดพิเศษสุด 41 BAHT
8854686 005185 จำนวน 56 หน้า ขนาด A4
สปช สลน อนุบาล 3 เล่ม 2
รหัสสินค้า : 2133028
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2553
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
9789745 011458 จำนวน 48 หน้า
สปช สลน อนุบาล 3 เล่ม 1
รหัสสินค้า : 2133027
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2547
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
9789745 011441 จำนวน 48 หน้า พิมพ์ 1 สี การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย/ความสัมพันธ์อวัยวะ/สุขบัญญัติ 10 ประการ/รับประทานอาหารสะอาด/ปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรค/รู้จัก อาชีพ ผัก ผลไม้ ดอกไม้/เล่นอย่างไรไม่เกิดอุบัติเหตุ
สปช สลน อนุบาล 2 เล่ม 2
รหัสสินค้า : 2133026
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/เชาวน์ปัญญา
ปี 2550
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
9789745 011434 บอกความเป็นมาและประเพณีที่ควรปฏิบัติ สามารถบอกชื่อ เพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รู้ว่าเด็กดีควรประพฤติอย่างไร รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลืองานบ้าน สามารถบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน รู้จักวิธีทำความสะ
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 4,137,084