Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดเตรียมความพร้อมอนุบาล/pre school > อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
หน้าที่ 1 / 2
เตรียมความพร้อมคณิตฯ ลำดับ และ แสงเสียง 4-5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015933
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
จำนวน 94 หน้า ขนาด A4
สนุกกับรูปร่าง 4-5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015926
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
จำนวน 60 หน้า ขนาด A4 ภาพสีทั้งเล่ม
เตรียมความพร้อมคณิตฯ ทิศทางและการมองจากมุมต่างๆ
รหัสสินค้า : 3900010015919
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
จำนวน 94 หน้า ขนาด 21*28.5 เซนติเมตร
เตรียมความพร้อมคณิตฯรู้เรื่องรอบตัว 4-5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015902
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
จำนวน 94 หน้า ขนาด 21*28.5 เซนติเมตร ภาพสีทั้งเล่ม
เตรียมความพร้อมคณิตฯ การนับและการชั่ง ตวงวัด 4-5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015896
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
3900010015896 จำนวน 94 หน้า ขนาด 21*28.5 เซนติมเตร
ตคพ แบบรูปและการจัดกลุ่ม 4-5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015889
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2018
ราคา 185 BAHT
ลดพิเศษสุด 157 BAHT
จำนวน 94 หน้า ขนาด A4 แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็
สมองซีกขวา สำหรับ 7 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015049
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015025
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015018
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015001
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014998
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 4 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014974
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 4 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014967
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน : 96 หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม : เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้
สมองซีกขวา สำหรับ 3 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014950
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
สมองซีกซ้าย สำหรับ 3 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014943
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน : 96 หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม : ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจ
สมองซีกขวา สำหรับ 2 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014936
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 165 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน : 92 หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม : ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตน
หน้าที่ 1 / 2
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 3,954,608