Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดคณิตศาสตร์/Mathematic > ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
ชุดปูพื้นฐานการบวก-ลบ 2 เล่ม
รหัสสินค้า : ชุดบวกลบ85
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2018
ราคา 100 BAHT
ลดพิเศษสุด 85 BAHT
จำนวน 48 หน้า ภาพสี่สี ขนาด 19*26 เซนติเมตร
ชุดจำนวนและตัวเลข 5 เล่ม
รหัสสินค้า : Set math
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2558
ราคา 250 BAHT
ลดพิเศษสุด 213 BAHT
หนังสือจำนวนและตัวเลข เล่ม 1-5 เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3-5 ปี ซึ่งจะเรียงตั้งแต่ง่ายไปถึงยากขึ้นเรื่อยๆ
ชุดคณิตคิดเร็ว 3 เล่ม
รหัสสินค้า : Math89
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2018
ราคา 105 BAHT
ลดพิเศษสุด 89 BAHT
คณิตคิดเร็ว เล่ม 1-เล่ม 3 สำหรับเด็กปฐมวัย
ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี
รหัสสินค้า : Math5-6Y
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2016
ราคา 300 BAHT
ลดพิเศษสุด 255 BAHT
เล่ม 9-12 สำหรับอายุ 5-6 ปี แบ่งส่วน มากกว่า น้อยกว่า เรียงลำดับภาพ วัดความยาว ชั่งน้ำหนัก นับจำนวน บวก-ลบ เรียงลำดับเหตุการณ์ เวลา ปฏิทิน เงิน จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สีพร้อมสติกเกอร์ขนาด 19*23.5 เซนติเมตร
ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี
รหัสสินค้า : Math3-4Y
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2016
ราคา 150 BAHT
ลดพิเศษสุด 128 BAHT
เล่ม 5-6 สำหรับอายุ 3-4 ปี ฝึกสังเกตุและเปรียบเทียบ รูปทรง การนับจำนวน 1-10 การเพิ่ม-ลด จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สีพร้อมสติกเกอร์ขนาด 19*23.5 เซนติเมตร
ชุดเลขคณิตปฐมวัย 6 เล่ม
รหัสสินค้า : Math216
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2018
ราคา 270 BAHT
ลดพิเศษสุด 216 BAHT
จำนวน 40 หน้า ภาพสี่สี ขนาด 19*26 เซนติเมตร
ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก อายุ 2-3 ปี
รหัสสินค้า : Math2-3Y
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2016
ราคา 150 BAHT
ลดพิเศษสุด 128 BAHT
เล่ม 3-4 สำหรับอายุ 2-3 ปี สี รูปทรง จำนวน 1-3 ฝึกสังเกตุและเปรียบเทียบ จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สีพร้อมสติกเกอร์ขนาด 19*23.5 เซนติเมตร
ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี
รหัสสินค้า : Math1-2Y
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2016
ราคา 130 BAHT
ลดพิเศษสุด 111 BAHT
เล่ม 1-2 สำหรับอายุ 1-2 ปี พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา สี รูปทรง สิ่งต่างรอบตัว
ปูพื้นฐาน การลบ
รหัสสินค้า : 4135035
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2018
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 511305 จำนวน 48 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร
ปูพื้นฐาน การบวก
รหัสสินค้า : 4135034
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2018
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 511299 จำนวน 48 หน้า ภาพสี่สี ขนาด 19*26 เซนติเมตร
คณิตคิดเร็ว เล่ม 3
รหัสสินค้า : 4135016
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 500149 จำนวน 64 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร เหมาะสำหรับระดับอนุบาล 3- ประถม1
คณิตคิดเร็ว เล่ม 2
รหัสสินค้า : 4135015
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2561
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
9789745 006744 จำนวน 48 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร
คณิตคิดเร็ว เล่ม 1
รหัสสินค้า : 4135014
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2554
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
9789745 006737 จำนวน 64 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว
คณิตศาสตร์หนูทำได้ เล่ม 4
รหัสสินค้า : 4135011
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 505076 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.25*10.25 นิ้ว
คณิตศาสตร์หนูทำได้ เล่ม 3
รหัสสินค้า : 4135010
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 505083 จำนวน 48 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร
คณิตศาสตร์หนูทำได้ เล่ม 2
รหัสสินค้า : 4135009
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2011
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
9789745007482 จำนวน 48 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 4,137,074