Your Cart ( 3 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดคณิตศาสตร์/Mathematic > ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
คณิตศาสตร์หนูทำได้ เล่ม 1
รหัสสินค้า : 4135004
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2010
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 503898 จำนวน 48 หน้า ขนาด 19*26 เซนติเมตร
หนังสือแบบฝึกหัดนับเลข 123
รหัสสินค้า : 4134006
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2016
ราคา 40 BAHT
ลดพิเศษสุด 36 BAHT
8858736 510094 จำนวน 20 หน้า รวมปก ขนาด 15*17 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยกระดาษแข็ง อาร์ตการ์ด 250 แกรม อาบเงา ตัดมุมมน
แบบหัดอ่านนับ 1-20
รหัสสินค้า : 4134005
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2008
ราคา 35 BAHT
ลดพิเศษสุด 32 BAHT
8858736 501221 จำนวน 16 หน้า (รวมปก)
แบบฝึกนับเลข First Picture 123
รหัสสินค้า : 4134004
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2550
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
9789749 868911 จำนวน 16 หน้า ขนาด 21.5*25.5 เซนติเมตร
จำนวนและตัวเลข เล่ม 5 (4-5 ปี)
รหัสสินค้า : 4133047
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 509395 จำนวน 48 หน้า สี่สีทั้งเล่ม เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลข-ลบเลข 3 จำนวน การนับครั้งๆละเท่าๆกัน เวลา เงิน วันที่ ปริมาตร ความจุ การแทนที่และเปรียบเทียบ การแบ่งส่วนเท่าๆกัน
จำนวนและตัวเลข เล่ม 4 (4-5 ปี)
รหัสสินค้า : 4133046
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 509388 จำนวน 48 หน้า ภาพสี่สีทั้งเล่ม เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มๆละสอง จำนวนเดียวและคู่ การแยกจำนวนที่ไม่เกิน 10 ออกเป็น 2 ส่วน การบวก-ลบเลขสองจำนวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20
จำนวนและตัวเลข เล่ม 3 (4-5 ปี)
รหัสสินค้า : 4133045
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 509371 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข 1-100 การนับและเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 100, การนับทีละ 10
จำนวนและตัวเลข เล่ม 2 (3-4 ปี)
รหัสสินค้า : 4133044
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 509364 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว เป็นการเรียนรู้ตัวเลข 1-10 และ 0 การนับและเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน. การเขียนตัวเลขแทนค่าจำนวน 10
จำนวนและตัวเลข เล่ม 1 (3-4 ปี)
รหัสสินค้า : 4133043
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 50 BAHT
ลดพิเศษสุด 45 BAHT
8858736 509357 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขจำนวน 1-5 การเปรียบเทียบจำนวนเท่ากัน-ไม่เท่ากัน การเขียนตัวเลขแทนค่าจำนวน 1-5
สนุกกับการติดสติกเกอร์ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 3
รหัสสินค้า : 4133042
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 508787 สำหรับอายุ 3-5 ปี
สนุกกับการติดสติกเกอร์ ฝึกทักษะคณิตสาสตร์ เล่ม 2
รหัสสินค้า : 4133041
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
สำหรับอายุ 3-5 ปี 8858736 508770
สนุกกับการติดสติกเกอร์ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1
รหัสสินค้า : 4133040
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2015
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 508763 สำหรับอายุ 3-5 ปี
คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 12 (5-6 ปี)
รหัสสินค้า : 4133039
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2013
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 507094 ภาพสี่สี จำนวน 64 หน้า ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ (หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)
คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 11 (5-6 ปี)
รหัสสินค้า : 4133038
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2013
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 507087 ภาพสี่สี จำนวน 64 หน้า พร้อมสติกเกอร์ 2 หน้า ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ (หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)
คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 10 (5-6 ปี)
รหัสสินค้า : 4133037
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2013
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 507070 ภาพสี่สี จำนวน 64 หน้า ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ (หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)
คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 9 (5-6 ปี)
รหัสสินค้า : 4133036
กลุ่ม : ระดับปฐมวัย/Kindergarten school
ปี 2013
ราคา 75 BAHT
ลดพิเศษสุด 68 BAHT
8858736 507063 จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สี ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ (หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)
หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 4,136,973