Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดภาษาอังกฤษ/English language > แบบฝึกหัดปฐมวัย-ประถมต้น > เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2
รหัสสินค้า : P-YOU-615
ปีที่ผลิต : 2016
ราคา 85 BAHT
ลดพิเศษสุด 72 BAHT


      ISBN : 978-616-527-744-0 รูปแบบ : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : 4 สี จำนวนหน้า : 132 หน้า น้ำหนัก : 360 กรัม กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร ผู้เขียน : นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร
     
     

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ? สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป.3 ต้องรู้

? แบบฝึกหัดหลากหลาย สำหรับทบทวน ความรู้แต่ละบทเรียน ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้

? ชุดข้อสอบปลายภาค เพื่อวัดความรู้และฝึก ทักษะ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ

? เฉลยแบบฝึกหัดและข้อสอบ เพื่อวัดผล สัมฤทธิ์และประเมินผลการเรียนรู้


พิเศษในเล่ม !
Reading Comprehension 10 เรื่อง สำหรับฝึกทักษะการอ่านและจับใจความสำคัญพร้อมแบบทดสอบ

สินค้าใกล้เคียง..

First Step in English 1 (Workbook)

First Step in English 2 (Workbook)

คัดภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ ใหญ่ เล็ก

คัดภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่

แบบหัดอ่าน ABC

เรียนรู้ ABC พร้อมติดสติกเกอร์
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 4,137,205