Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดคณิตศาสตร์/Mathematic > ระดับปฐมวัย/Kindergarten school > ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก อายุ 2-3 ปี
ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก อายุ 2-3 ปี
รหัสสินค้า : Math2-3Y
ปีที่ผลิต : 2016
ราคา 150 BAHT
ลดพิเศษสุด 128 BAHT


      เล่ม 3-4 สำหรับอายุ 2-3 ปี สี รูปทรง จำนวน 1-3 ฝึกสังเกตุและเปรียบเทียบ จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สีพร้อมสติกเกอร์ขนาด 19*23.5 เซนติเมตร
     
     

คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร

คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อีกด้วย

เด็กปฐมวัย เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบเล่นและสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยวิชาคณิตศาสตร์จะสามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

หนังสือกิจกรรมคณิตศาสตร์ชุดนี้ที่จะทำให้เด็ก ๆได้เริ่มต้นเรียนรู้โลกของคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์ น้องๆ สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายและสามารถต่อยอดได้ โดยน้องๆ ฝึกแก้ไขโจทย์คณิตหลากหลายด้วยความสนุกสนานพร้อมสติกเกอร์ภายในเล่ม


สินค้าใกล้เคียง..

คัดเลขอารบิค ไทย 1-20

คัดตัวเลขไทยอารบิค 1-10 (วชิระ)

คัดตัวเลขชั้นอนุบาล

หัดคัดตัวเลข ไทย อารบิค 1-50

คณิตคิดเร็ว เล่ม 1

คณิตคิดเร็ว เล่ม 2
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 4,136,972