จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ http://www.aksaraforkids.com

เปิดเยี่ยมครั้งแรก : 2006-02-06 17:39:29 จำนวนผู้ชมวันนี้ : 0
ผู้เข้าชมครั้งหลังสุด : 2017-10-19 00:00:19 รวมผู้เข้าชม : 3358299

จำนวนผู้เี่ยี่ยม 12 เดือน

เดือน   จำนวนผู้เยี่ยมชม
11 243632
12 212219
1 212075
2 243688
3 245176
4 215602
5 268752
6 277724
7 286662
8 347312
9 468908
10 336549

Visits by Referer (Top 15)

Referer domain   Visits
aksaraforkids.com 559339
google.co.th 409833
https: 261588
m.facebook.com 87957
images.google.co.th 48098
google.com 35885
bloggang.com 8095
lm.facebook.com 6429
android-app: 6419
search.live.com 3403
facebook.com 2959
l.facebook.com 2511
images.google.com 2476
search.sanook.com 2395
bing.com 2187

จำนวนผู้เยื่ยมชม in Sep 17 (จำนวนทั้งเดือน : 45632)

1956 1544 1337 1277 1466 2384 4623 3248 3642 4209 1680 4942 1262 1335 3387 1545 1623 2613 1559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31