จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ http://www.aksaraforkids.com

เปิดเยี่ยมครั้งแรก : 2006-02-06 17:39:29 จำนวนผู้ชมวันนี้ : 0
ผู้เข้าชมครั้งหลังสุด : 2018-12-12 02:00:46 รวมผู้เข้าชม : 4058292

จำนวนผู้เี่ยี่ยม 12 เดือน

เดือน   จำนวนผู้เยี่ยมชม
1 278573
2 279576
3 280818
4 244698
5 304089
6 316237
7 332344
8 400394
9 504572
10 424320
11 389819
12 302852

Visits by Referer (Top 15)

Referer domain   Visits
aksaraforkids.com 618253
google.co.th 414780
https: 370468
m.facebook.com 126577
images.google.co.th 48104
google.com 46222
android-app: 17338
bloggang.com 8095
lm.facebook.com 6589
search.live.com 3403
facebook.com 2960
l.facebook.com 2753
images.google.com 2478
search.sanook.com 2395
bing.com 2263

จำนวนผู้เยื่ยมชม in Nov 18 (จำนวนทั้งเดือน : 11412)

974 2305 907 712 764 679 944 684 622 2100 638 83 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31