จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ http://www.aksaraforkids.com

เปิดเยี่ยมครั้งแรก : 2006-02-06 17:39:29 จำนวนผู้ชมวันนี้ : 0
ผู้เข้าชมครั้งหลังสุด : 2019-02-18 04:07:34 รวมผู้เข้าชม : 4137078

จำนวนผู้เี่ยี่ยม 12 เดือน

เดือน   จำนวนผู้เยี่ยมชม
3 280818
4 244698
5 304089
6 316237
7 332344
8 400394
9 504572
10 424320
11 389819
12 321834
1 330224
2 287729

Visits by Referer (Top 15)

Referer domain   Visits
aksaraforkids.com 624386
google.co.th 414848
https: 376472
m.facebook.com 126693
images.google.co.th 48104
google.com 47144
android-app: 17428
bloggang.com 8095
lm.facebook.com 6597
search.live.com 3403
facebook.com 2960
l.facebook.com 2754
images.google.com 2478
search.sanook.com 2395
bing.com 2270

จำนวนผู้เยื่ยมชม in Jan 19 (จำนวนทั้งเดือน : 8153)

782 164 2524 322 328 322 285 280 329 471 368 243 296 581 311 287 194 66 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28